ספר על שרשרת שעוזרת לאנשים ושרשרת של מעשים טובים. כשנותנים - מקבלים הרבה יותר. ...