העלילה מתפתחת במהירות כמו נסיעה במהירות גבוהה בכביש מפותל ולא נותנת לקורא רגע אחד דל ...