"להקפיא את הזמן" הוא מקבץ סיפורי משפחה, שנאספו על ידי בת המבקשת להבין את סיפוריהם של הוריה, כדי לחבר את ...