סוד אחד,מילים שנאמרו לפני שנים רבות השפיעו על דורות שלמים. מהו הסוד תוכלו לקרוא בספר הנפלא הזה. ...