למרות שהסרטן פוגש כל אחת מאתנו במקום אחר בגוף ובזמנים שונים, יש בינינו סוד שאחרים לא יבינו. החרב שמונפת מעל ...