''שנותיה של מיכל היו מעטות אך עשייתה רבה. כאשת מקצוע מיכל האמינה בלב שלם בהכרחיות הטיפול המשפחתי כחלק בלתי נפרד ...