לליב קורעת את חיי הלילה בעזרת טאבלט קליל ועליו מערכת ההפעלה החדשה של Windows 8.1, שעליו מותקנות אפליקציות רוויות גברים ...

כשטכנופובית מהקבצה גימל מהזן הנחות ביותר פוגשת את פסגת הטכנולוגיה, או איך השתלטתי בקלילות על Windows החדש (8.1) ושרדתי כדי ...

חסה חוסכת מקבלת טאבלט עם מערכת ההפעלה Windows החדש (8.1) וחוגגת על אפליקצית ציור. על הדרך היא פותרת את כל ...