"בגיל 40 החלטתי שלא להשאיר את בתי לגדול לבדה והבאתי לעולם את בני בהורות משותפת. זאת למרות הרקע הדתי שלי, ...

במהלך השנים מתוך המפגש היומיומי שלי עם ההורים שבדרך, גיליתי שקיים צורך גדול לקורס הכנה ללידה דיגיטלי. אז הנה אני, ...

כשילדתי, אישי היקר היה איתי ושאל אחר כך למה בכלל הולכים לבית החולים. את הילד השלישי אלד ודאי בבית ועכשיו ...