הלחצים הבלתי פוסקים, הרכילות האכזרית והאינסופית והולדת ארצ'י עשו את שלהם, לדברי מקורות והזוג המלכותי פנה לטיפול כדי לא לאבד ...