מעריציה של מייגן מרקל זועמים עליה לאחר ששומרי הביטחון שלה ביקשו מאנשים לא לצלם אותה למרות שהייתה במתחם ציבורי. איך ...