בסביבות גיל שנתיים עולות השאלות הבאות: 1. מתי צריך להיפרד מיטת התינוק ולעבור למיטה של "גדולים"? 2. האם להעביר למיטת ...