הנשים שהשפיעו עלי בשנת 2017: ותודה לדמוקרטיה הדיגיטלית שמאפשרת לי לפרסם את נשות השנה שלי שכולן במקום הראשון עבורי. בשבוע ...

עכשיו כשהסתיימה המלחמה הצבאית מתחילה המלחמה על עתיד העסקים בדרום.היה קשה בדרום גם לפני המלחמה, עכשיו כולנו צריכים להתגייס למען ...