ספר שירה חדש למיה טבת דיין. טבת דיין כותבת שירה נשית. טובה. שירה אישית. שירה נוגעת. חודרת. פוצעת. נשארת. ...