מיטה וחצי לנוער, פופולרית בקרב בני נוער בגלל שהיא נוחה ויפה. מיטה וחצי היא מיטת נוער, רחבה מהרגיל, ולכן נוחה ...