מיחזור פסולת אלקטרונית על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני אשר נכנס לתוקף בשנת 2014, נקבעו הסדרים לטיפול סביבתי ...