לפסולת מתכת ישנה ערך גבוה יותר מפסולות אחרות ואין זה משנה אם המוצר תקין או לא. בפסולות מסוג זה ישנם ...