זה מה שעשיתי משתי מגבות מחוררות. ...

וכל מה שאת צריכה הוא שפורפרת ריקה של משחת שיניים ובקבוק פלסטיק ריק. ...