רובי ונונו מסביר כי מדינת ישראל אינה שיאנית המחזור ואולי אף לא בדרך להיות מצטיינת בתחום זה, שיעור המחזור בישראל ...