חברת שורו מספקת פתרונות לעסקים בנושא מיחזור המחשבים הישנים,שרתים וכו' ועמידה בדרישות חוק המיחזור עם קצב הקדמה והטכנולוגיה של היום, ...

חוק מיחזור אלקטרוניקה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נקבע בשנת 2012 ונכנס לתוקף בשנת 2014. החוק קובע הסדרים ...

מיחזור פסולת אלקטרונית על פי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני אשר נכנס לתוקף בשנת 2014, נקבעו הסדרים לטיפול סביבתי ...