מיומה היא גידול שפיר של שריר הרחם – וידועה גם בכינוי "שרירן רחמי". המיומה היא גידול הנובע מתא שריר בודד ...