מיה רצתה להיות סופרת, מיה רצתה להיות אם. היא לא תזכה לכך, מיה נרצחה על ידי בן זוגה באלימות. בקובץ ...

את יכולה להיות הבאה בתור, יבכו עליך, יהללו את מעלותיך בחדשות אבל לרוצח שלך יהיה עו"ד כמו דן באומן שיטען ...