מידע "רגיש" של האוכלוסייה הפרטית נמצא כיום אצל אנשים רבים, ישנם גופים רבים אשר קונים מן אותם אנשים את המידע ...