בדוק את המדפים שלך לחדר הארונות לפני חודר, הולם או לשים בורג לתוך המחיצה, ודא שיש לך בדק מה מאחורי ...