אלעזר סלע מסביר במאמר שלו באתר את הנרטיב. “אני אגיע אליו בטווח הארוך.” בספר אלעזר סלע מספר את הנרטיב של ...