סיפור מקסים שהוא גם אלגוריה שאפשר לפרש באופנים שונים ...