אז ככה החסה מכינה קינוח טפיוקה: ...

איפה הייתי, מה עשיתי, ומה חשבתי על איפה ושהייתי ועל מה שעשיתי. ...