איפה הייתי, מה עשיתי, ומה חשבתי על איפה ושהייתי ועל מה שעשיתי. ...