ואת שנתת בי…. ואת שנתת בי כוחות אין קיץ ממש עד אתמול והזמן לפתע עוצר בימים יפים וסגרירים היית לי ...