יום שישי גשום להפליא ואני הזמנתי את הבנות לאוכל מחם וחם ולהתנחם בריחם המופלא של נכדי האהובים . איתני הבכור ...