זה יכול להיות די לא נוח להיות מוגבלים אל זמני הטיסות של חברות תעופה, בפרט כאשר עדיין ישנם כל מיני ...

אני לא יודע לכמה מכם אם ובכלל, יצא לעבור, מבחירה או שלא מבחירה, תהליך שבו לפתע, כמה מילדיכם קבלו החלטה ...

זה לא שאני יודעת איך כל דבר קורה בעולמנו הקטנטן, אבל מבלי להודות, יש ומבינים הכל, בדרך שהיא לא דרך, ...