"גלגולו של שקל" , מאת אלון מרחב מבוא לכלכלה - לילדים קטנים. ...