בגרמניה ענף הכלכלה הוא מהחזקים ביותר בעולם המערבי. אחרי שני מלחמות עולם, בהם הייתה כלכלת גרמניה בשפל, אורן קובי מציין ...