השפלה הצורבת של ברזיל בחצי הגמר מול גרמניה היא לא פחות מהיסטורית. כדי לנחם את העצב, וכדי להזכיר שברזיל זה ...