עם הכנסו לתוקף של תיקון לחוק העונשין, הגדרתו המשפטית של רצח עומדת להתרחב ולכלול קטגוריות חדשות רבות. איך ישפיע התיקון ...