לקראת היום הבינלאומי למניעת אפליה גזעית שחל ב-21 במארס, מחשבות על קורונה, גזענות ומה שביניהם ...