תיאוריות מעניינות והשערות של עתיד האנושות מנקודת המבט של היסטוריון מבריק במיוחד ...