בניגוד לעבר, הרווקים והרווקות של היום פחות מוטרדים מסקס בדייט ראשון אבל משהו אחר מעיק עליהם והואמפתיע במיוחד. הסמרטפונים שלכם. ...