עקב החוק הפולני החדש כדאי להעלות לסדר היום הציבורי ולשולחן מקבלי ההחלטות את שאלת המשלחות לפולין ...