הסרט "מחנה משותף" מציג את נסיונותיהם וכשלונותיהם של בני הנוער במסעות לפולין "להרגיש את השואה". על הסיבות והתוצאות של דרישה ...