הם נתנו לה שתי אפשרויות לעשות את זה לבד , או שהם יעשו את זה בשבילם . אז הם לקחו ...