שיל בטור האישי מדברת על ביקורות ועקיצות בראיה בין -דורית. ...