כדאי לאסוף מידע, לשמוע עצות, אך בסופו של דבר להתחבר לקולות הפנימיים ולבדוק: מה בריא עבורי? וכן, חלק מהדרך זה ...

המסע להחלמה עד כה רוקן את חשבון הבנק שלנו ושל ההורים וללא תמיכתם היינו פושטים את הרגל בשנה הראשונה להתמודדות ...