מה יוצא מילד עם פריחה ושני הורים עובדים? לפי שרגא ברוש התשובה היא חאפלה ...

חנה גולדברג, מורה במקצועה, הגיעה לחברת החשמל במקרה, לעבודה זמנית ונשארה 42 שנים. עתה, רגע לפני היציאה לפנסיה, כמנהלת במשאבי ...