"גם ברגעים שכבר הרהרתי עם עצמי, שאולי ככה נראה המוות ושאולי היא באמת גוססת, פחדתי להכאיב לה ולהספיד אותה בעודה ...