מרביתנו מתייחסים לעור גופנו בפן האסתטי בלבד במקרה הטוב, כגון הופעת נמשים, אקנה וכו' ולא מתייחסים אליו כלל במקרה הפחות ...