לפעמים אני אומרת לעצמי איך הגעתי למצב הזה? איך נעלם לי כל האני שלי? אני שהייתי פעיל, אני שהייתי מחוזרת ...