בוקר אחד בגיל 13 התעוררה טל נבו למציאות אחרת, הגוף שלה לא מתפקד, הרגליים לא זזות, תחושת נימול בכל הגפיים. ...

רופאיו של צ'רלי, תינוק החולה במחלה נדירה, קבעו שיש לאפשר לו למות אך הוריו אינם מוכנים לוותר. היכן עובר גבול ...