ממשלת ישראל מודעת למצוקת הדיור בארץ. שר האוצר ויתר חברי הממשלה מצהירים שהם עושים כמיטב יכולתם על מנת להתמודד עם ...

זה לא קרה כי קיללתי או הטרדתי, אלא כי העזתי להביע דעה בדיון על 85% משכנתא - בשורה בעיני הח״כ, ...