לינה שוק התאוששות פוגעת בקיר לפני כשנה, שוק הדיור של ארה"ב נראה כי הוא התאושש במהירות, נעה מן העומק ששקע ...