בית ההלוואות אשראי תקנים הם התרופפות, אבל רק עבור עשירים, כך טענה קבוצת אורבן נדל"ן ! הדיווחים האחרונים מראים כי ...

לפי אורבן נדל"ן מחזור משכנתא הלוואה הביתה פירושו לשלם את האשראי הנוכחי ו supplanting אותו עם עוד אחד. ישנן סיבות ...

    צבי גולדפינגר מסביר כי עלייה קלה זו בריביות מסמנת לנו שמוטב לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר על מנת ...

למה חשוב לשקול למחזר משכנתא? לאחרונה פורסם על עלייה נוספת בריבית המשכנתא, שמסתמנת כריבית הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, 2.85%! חשוב ...

צבי גולדפינגר, מזהיר כי עליית ריבית בעתיד, עלולה לפרק משקי בית במדינת ישראל. דמיינו לעצמכם את התסריט הבא: נטלתם משכנתא ...